Võ Đăng Phương Thảo

Sở hữu trí tuệ

Giới thiệu

            Cử nhân Luật (trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

         Chứng chỉ đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

            Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghề luật sư của Bộ Tư pháp.

           Kinh nghiệm chuyên môn: 06 năm tư vấn và thực hiện các hoạt động đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Công ty SHTT AGL. Tham gia thực hiện các dự án về sở hữu trí tuệ với tư cách là chủ nhiệm dự án hoặc thành viên dự án.