Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tài nguyên, Môi trường

Giới thiệu

               Giảng viên khoa luật Thương mại-Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

               Kinh nghiệm đào tạo(Đào tạo đại học, sau đại học):

- Từ năm 2001- 2014: Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh- Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ chí minh;

- Từ năm 2014 - nay: Giảng viên khoa Luật Thương mại- Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh;

- Giáo viên thỉnh giảng: trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học HUTECH, trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, trường Đại học Tôn Đức Thắng;

- Giảng dạy các môn như: Luật Môi trường, Luật Đất đai, Những vấn đề chung về Luật Dân sự.