PGS.TS Lê Thị Nam Giang

Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng, Doanh nghiệp

Giới thiệu

          Giảng viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

            Cố vấn cao cấp về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL;

            Ủy viên thường trực Hội Sáng chế Việt Nam

            Nguyên tổng thư ký hội Sở hữu trí tuệ TP. Hồ Chí Minh.

1. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

1.1 Đào tạo đại học, sau đại học

- Tham gia giảng dạy về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế tại trường ĐH Luật TP.HCM và các trường đại học khác từ 12/1997 đến nay.

- Với tư cách thành viên Hội đồng khoa học trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa Luật Quốc tế,tham gia xây dựng các chương trình đào tạo các cấp, xây dựng đề án mở mã ngành mới cho trường (ngành thương mại quốc tế, ngành quản trị luật);

- Tham gia các hội đồng chấm Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận cử nhân, các Hội đồng chấm đề tài NCKH cấp Bộ, cấp trường.

1.2 Đào tạo chuyên sâu, đào tạo ngắn hạn

- Tham gia xây dựng chương trình, tổ chức lớp học và trực tiếp tham gia giảng dạy khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ do Trường ĐH Luật TP. HCM phối hợp với Cục SHTT tổ chức;

- Xây dựng chương trình và trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn về sở hữu trí tuệ cho các đối tượng khác nhau: từ doanh nghiệp đến cán bộ quản lý, các sở, ngành chuyên môn, điển hình như việc xây dựng chương trình và trực tiếp tham gia giảng dạy 31 lớp đào tạo chuyên sâu về SHTT dành cho 04 nhóm đối tượng: (i) doanh nghiệp; (ii) cán bộ ngành tòa án; (iii) cán bộ quản lý thị trường, công an kinh tế; (iv) giảng viên tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thuộc dự án đào tạo về SHTT do Bộ KHCN quản lý; đào tạo trong 12 tháng cho Vinamilk về SHTT (trong Dự án Quản trị tài sản trí tuệ tại Vinamilk); các khóa đào tạo về SHTT cho Công ty Cổ phần Điện Quang, VISSAN, đào tạo về SHTT cho CEO thuộc VNPT, EVN vv…

- Tham gia đào tạo về SHTT trong các chương trình dành cho các đối tượng đặc thù, ví dụ như chuyên đề về SHTT trong hoạt động công chứng; đào tạo về SHTT cho start-up, quản trị tài sản trí tuệ cho lãnh đạo doanh nghiệp, vv….

- Tham gia đào tạo pháp luật về hợp đồng (hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng license).

2. KINH NGHIỆM THỰC TẾ

2.1 Tư vấn về sở hữu trí tuệ, xác lập và bảo vệ quyền SHTT

- Trực tiếp tư vấn về sở hữu trí tuệ từ năm 2002 đến nay;

- Hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, đại diện giống cây trồng (có thẻ đại diện sở hữu công nghiệp, đại diện giống cây trồng), đại diện quyền tác giả; trực tiếp phụ trách về lĩnh vực SHTT tại Công ty SHTT AGL. Tham gia tư vấn và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho nhiều công ty, tập đoàn, điển hình như: Vinamilk, Điện Quang, Phú Cường, Cỏ May, AEON (VN)…

2.2. Thực hiện các dự án về SHTT

                Tham gia thực hiện gần 30 dự án về SHTT và nhiệm vụ KH&CN.