PGS.TS Trần Thị Thùy Dương

Thương mại quốc tế

Giới thiệu

            Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa Học Pháp Lý của Trường Đại học Luật TP. HCM;

            Cố vấn cao cấp, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL;

            Bảo vệ luận án tiến sĩ luật tại Trường Đại học Paul Cézanne, Aix-Marseille III, Pháp.

            Kinh nghiệm đào tạo(Đào tạo đại học, sau đại học):
           
Kinh nghiệm hơn 20 năm giảng dạy trong lĩnh vực thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật TP. HCM và tham gia tư vấn về pháp luật cho các doanh nghiệp. PGS.TS Trần Thị Thùy Dương đã công bố 06 cuốn sách chuyên khảo và giáo trình, gần 30 bài báo khoa học với tư cách tác giả và đồng tác giả tại các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.