Ngày 12/11/2021, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 02/2021/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 01/2015/QH13. Theo đó, một trong những điểm mới của Luật này là được tạm đình chỉ điều tra vụ án khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra. Cụ thể:

Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi 2021 Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229 như sau:

“d) Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra."

Hiện nay, Bộ luật Tố tụng hình sự không có quy định tạm đình chỉ vì lý do này. Trong khi, theo quy định hiện hành, nếu hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội theo quy định thì phải đình chỉ điều tra. Điều này có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, đồng thời phải xem xét trách nhiệm bồi thường Nhà nước, thậm chí xử lý trách nhiệm hình sự với người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trong khi việc này không phải do lỗi chủ quan từ phía các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Ngoài ra, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự lần này còn bổ sung căn cứ tạm đình chỉ “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” tại khoản 1, Điều 148 và khoản 1, Điều 247 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

 Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi 2021 còn bổ sung trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an. 

Ban biên tập