Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2022. Trong đó, đã bổ sung hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Cụ thể, tại Điều 5 Luật này, các hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bao gồm:

1. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp để thực hiện thỏa thuận quốc tế.

2. Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài;

c) Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài;.

d) Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

3. Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Như vậy, so với quy định trước đây tại Điều 6 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006, Luật mới đã bổ sung hình thức người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua đơn vị sự nghiệp để thực hiện thỏa thuận quốc tế. 

(Cụ thể là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Thêm hình thức người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từ 01/01/2022 (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tại Điều 7 Luật mới này cũng thêm các hành vi bị nghiêm cấm khi đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

- Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, cung cấp thông tin gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa đảo người lao động, lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người.

- Phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động; cưỡng bức lao động trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Lợi dụng hoạt động chuẩn bị nguồn lao động, tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thu tiền của người lao động trái pháp luật.

- Thu tiền môi giới của người lao động.

- Đi làm việc ở nước ngoài hoặc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài làm công việc mát-xa tại nhà hàng, khách sạn hoặc trung tâm giải trí.

-  Áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác ngoài ký quỹ và bảo lãnh...

Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020.

Ban biên tập