Nghị quyết 76/NQ-CP Về việc xác định địa giới hành chính giữa Tỉnh Hòa Bình và Tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại
76/NQ-CP
Nghị quyết
Còn hiệu lực
22-05-2020
22-05-2020