Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt "Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4068/QĐ-BGDĐT
Quyết định
Còn hiệu lực
28-11-2023
28-11-2023