Thông tư 40/2021/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
40/2021/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
01-06-2021
01-08-2021