Công văn 2318/BGDĐT-CNTT Về danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
2318/BGDĐT-CNTT
Công văn
Còn hiệu lực
03-06-2022
03-06-2022