Quyết định 2617/QĐ-BCT Khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2019
2617/QĐ-BCT
Quyết định
Còn hiệu lực
22-08-2019
22-08-2019