Công văn 2216/BHXH-CSXH Về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
2216/BHXH-CSXH
Công văn
Còn hiệu lực
12-08-2022
12-08-2022