Công văn 5470/BYT-DP năm 2022 về tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ do Bộ Y tế ban hành
5470/BYT-DP
Công văn
Còn hiệu lực
03-10-2022
03-10-2022