Nghị quyết 103/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
103/NQ-CP
Nghị quyết
Còn hiệu lực
09-07-2020
09-07-2020