Quyết định 3533/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3533/QĐ-BNN-KTHT
Quyết định
Còn hiệu lực
19-09-2022
19-09-2022