Nghị định 67/2022/NĐ-CP Sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
67/2022/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
21-09-2022
21-09-2022