Vừa qua, ngày 15/9/2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 273/QĐ-TANDTC về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 01/10/2022 đến hết 31/10/2022 tại các Tòa án có tên sau đây:

- Tòa án nhân dân quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

- Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

- Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

- Tòa án nhân dân quận Gia Lâm, Thành phố Hà Nội;

- Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chánh án các Tòa được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp Tòa án tối cao tổ chức triển khai dịch vụ tại đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc thí điểm dịch vụ thu, tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về các lợi ích khi sử dụng dịch vụ thu, tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ban biên tập