Mới đây, vào ngày 08/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng.

Theo đó, Nghị định 51/2022 điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP từ 20% xuống 10%.

Cụ thể, các mặt hàng xăng được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là:

- RON 97 và cao hơn chưa pha chế hoặc pha chế với ethanol hoặc loại khác

- RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 chưa pha chế hoặc pha chế với ethanol hoặc loại khác

- RON khác chưa pha chế hoặc  pha chế với ethanol hoặc loại khác

Ngoài ra, các sản phẩm là dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu bôi trơn cho động cơ máy bay, mỡ bôi trơn, dầu dùng cho máy biến điện và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch … vẫn áp mức thuế suất 5%.

Nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác, dầu nhiên liệu, Nhiên liệu động cơ máy bay… vẫn áp dụng mức thuế suất 7%.

Nghị định này có hiệu lực từ 08/8/2022.

Ban biên tập