Thông tư 18/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá
18/2018/TT-BVHTTDL
Thông tư
Còn hiệu lực
20-03-2018
15-05-2018