Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
05/2021/TT-BVHTTDL
Thông tư
Còn hiệu lực
25-06-2021
15-08-2021