Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác nước ngầm

7K lượt xem

Tôi dự định sẽ thành lập một cơ sở khai thác nước ngầm để sản xuất nước lọc đóng chai. Cho tôi hỏi, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động này được pháp luật quy định như thế nào? 

Ban biên tập
24-06-2020

Căn cứ Điểm 1 Mục V Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì “Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp” áp dụng mức thuế suất thuế tài nguyên 10%.

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định về giá tính thuế tài nguyên:

“Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Trường hợp sản phẩm tài nguyên được vận chuyển đi tiêu thụ, trong đó chi phí vận chuyển, giá bán sản phẩm tài nguyên được ghi nhận riêng trên hóa đơn thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm tài nguyên không bao gồm chi phí vận chuyển.

….

4. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:

c) Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh mà không có giá bán ra thì giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định theo nguyên tắc hướng dẫn tại Khoản 5 Điều này.

…”

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

+ Tại Khoản 2 Điều 1:

“Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định này là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.”

+ Tại Điểm 19 Mục II Biểu khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ thì “Nước khoáng thiên nhiên” áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường tổi thiểu là 2.000 đồng/m3 và tối đa là 3.000 đồng/m3.

Căn cứ Công văn số 1377/TCT-CS ngày 24/4/2014 của Tổng Cục Thuế về phí bảo vệ môi trường đối với nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai,

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có khai thác nước ngầm theo giấy phép do Sở Tài nguyên Môi trường cấp để tinh lọc đóng chai sử dụng làm nước uống thì phải kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường như sau:

Về thuế tài nguyên: Áp dụng thuế suất thuế tài nguyên là 10% giá tính thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC.

Về phí bảo vệ môi trường: Nếu hoạt động khai thác khoáng sản là nước khoáng thiên nhiên thì phải nộp phí bảo vệ môi trường; Mức phí, phương pháp tính phí thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. Trường hợp nước thiên nhiên (không phải là nước khoáng thiên nhiên) là nước ngầm được khai thác phải qua tinh lọc, đóng chai sử dụng làm nước uống thì không thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP nêu trên.

Lưu ý : Việc đưa ra ý kiến tư vấn của Trogiupluat căn cứ vào các quy định của pháp luật tại thời điểm tư vấn và chỉ mang tính chất tham khảo. Khi tham khảo, người dùng cần kiểm tra lại quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo tính chính xác.

Bình luận

Chèn thêm: