Quyết định 2334/QĐ-BCT Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
2334/QĐ-BCT
Quyết định
Còn hiệu lực
05-08-2019
05-08-2019