Nghị định 65/2022/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
65/2022/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
16-09-2022
16-09-2022